Nabożeństwa 2021

Niestety nabożeństwa w Katowicach  dalej są odwołane. Będziemy na bieżąco informować jeśli zostaną wznowione.

Życzymy w nowym roku prowadzenia Bożego, wielu błogosławieństw i dedykujemy Wam werset z 2 Kor 5;17:

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

________________

ENG Flag: United Kingdom on Messenger 1.0: Unfortunately meetings at Katowice’s church are still cancelled. We will inform you as soon as they will be restarted.

We wish you all God’s guideance, plenty of his blessings and we would like to dedicate you 2 Cor 5,17: „Therefore if any man be in Christ, he is a new creation: old things are passed away; behold, all things are become new.”

Nabożeństwa w trakcie pandemii Coronavirusa / Services during pandemic

Informujemy, że do odwołania nabożeństwa będą się rozpoczynać o godzinie 10 i trwać przez półtorej godziny. Niezmiennie przy ulicy Sobieskiego 11. Pamiętajmy o przebywaniu na całym nabożeństwie w maseczkach i zachowaniu wszelkiej ostrożności.

 

ENG: We inform that during Coronavirus pandemic services will be starting at 10 a.m. and will last for 1,5 hour at Sobieskiego 11 street until further notice. Please come wearing mask and remember about other safety precautions.

Nabożeństwo odwołane!

Bracia i siostry, rada zboru podjęła decyzję o zawieszeniu nabożeństwa na dwa tygodnie (do 21 marca włącznie). Niech to będzie czas modlitwy i zwiększonego dbania o zdrowie.

Due to the Coronavirus threat, upcoming sermons (on March 14th and 21th) are cancelled. We hope that it’s going to be a time of prayer and taking care of your health.

Okręgowe nabożeństwo odwołane

Informujemy, że z uwagi na rozwijające się zagrożenie koronawirusem, planowane na 14 marca nabożeństwo okręgowe w Katowicach zostaje odwołane. Nabożeństwo odbędzie się tak jak co tydzień przy ulicy Sobieskiego 11.

ENG: We inform that due to the Coronsavirus threat, upcoming regional meeting on March 14th is cancelled and a standard sermon will take place on Sobieskiego 11 street.

Nabożeństwa 7 i 14 marca / Sermons on 7th and 14th of March

W najbliższą sobotę czyli 7 marca nabożeństwo w Katowicach jest odwołane. Zapraszamy serdecznie do zboru w Sosnowcu, gdzie odbędzie się nabożeństwo oraz część popołudniowa na temat Misji zdrowia i Uczniostwa.

Upcoming sermons on first and second Sabbath of March in Katowice are cancelled. Please, feel invited to join us in Sosnowiec on March 7th, where we will be having also extra part in the afternoon. On March 14th, we are meeting at 29 Mickiewicza Street (Węglokoks building, conference room).

Nabożeństwa 7 i 14 marca / Sermons on 7th and 14th of March

A już 14 marca odbędzie się nabożeństwo okręgowego w Katowicach w budynku węglokoks przy ul. Mickiewicza 29 w sali konferencyjnej. Tym razem będziemy mówić o wzajemnych relacjach, które nie zawsze są łatwe.

Nabożeństwa 7 i 14 marca / Sermons on 7th and 14th of March