O nas

KIM SĄ ADWENTYŚCI

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem chrześcijańskim, wywodzącym się z grona denominacji protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej (USA), które w 1888 roku dotarło także na ziemie polskie (Wołyń). W swojej nauce kładzie szczególny nacisk na:

  • Wiarę, która jest Bożym darem dla człowieka,

  • Pismo Święte, Biblię, jako jedyny autorytet w sprawach tejże wiary,

  • Podkreśla naukę o stworzeniu świata według opisu biblijnego (odrzuca np. ewolucję),

  • Świętuje chrześcijańską sobotę, jako siódmy dzień tygodnia, zgodnie z przykazaniem Bożym,

  • Chrzci dorosłych, którzy pragną połączyć swe życie z Bogiem, przyjmując Jezusa Chrystusa za swego chrzci, Zbawiciela i Jego przebaczenie, dostępne dzięki ofierze na Golgocie,

Jednak ponad wszystko Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie nadziei, ludzie, którzy oczekują lepszej przyszłości obiecanej wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie na Jego powrót jest głównym motorem do życia i działania.

czytaj dalej