Budynek zborowy

Bracia i siostry,

Od jakiegoś czasu trwają prace remontowe nad naszym nowym budynkiem zborowym. Mamy nadzieję, że już niedług będziemy mogli spotykać się w nim i wielbić Pana. Dlatego prosimy was o modlitwy, aby Pan prowadził całą budowe.

My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą ibudowlą.Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

1 Kor 3,9-11