Nabożeństwa 2021

Niestety nabożeństwa w Katowicach  dalej są odwołane. Będziemy na bieżąco informować jeśli zostaną wznowione.

Życzymy w nowym roku prowadzenia Bożego, wielu błogosławieństw i dedykujemy Wam werset z 2 Kor 5;17:

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

________________

ENG Flag: United Kingdom on Messenger 1.0: Unfortunately meetings at Katowice’s church are still cancelled. We will inform you as soon as they will be restarted.

We wish you all God’s guideance, plenty of his blessings and we would like to dedicate you 2 Cor 5,17: „Therefore if any man be in Christ, he is a new creation: old things are passed away; behold, all things are become new.”