Nabożeństwa w trakcie pandemii Coronavirusa / Services during pandemic

Informujemy, że do odwołania nabożeństwa będą się rozpoczynać o godzinie 10 i trwać przez półtorej godziny. Niezmiennie przy ulicy Sobieskiego 11. Pamiętajmy o przebywaniu na całym nabożeństwie w maseczkach i zachowaniu wszelkiej ostrożności.

 

ENG: We inform that during Coronavirus pandemic services will be starting at 10 a.m. and will last for 1,5 hour at Sobieskiego 11 street until further notice. Please come wearing mask and remember about other safety precautions.