Nabożeństwo odwołane!

Bracia i siostry, rada zboru podjęła decyzję o zawieszeniu nabożeństwa na dwa tygodnie (do 21 marca włącznie). Niech to będzie czas modlitwy i zwiększonego dbania o zdrowie.

Due to the Coronavirus threat, upcoming sermons (on March 14th and 21th) are cancelled. We hope that it’s going to be a time of prayer and taking care of your health.