Pożegnaliśmy siostrę Krysię

Z przykrością informujemy, że nasza siostra Krysia Bil zasnęła w Panu… Pogrzeb odbędzie się 17 kwietnia w sobotę o godzinie 9:00 na cmentarzu św. Jadwigi w Chorzowie przy ulicy Drzymały.

Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych.

Iz 26,19

Budynek zborowy

Bracia i siostry,

Od jakiegoś czasu trwają prace remontowe nad naszym nowym budynkiem zborowym. Mamy nadzieję, że już niedług będziemy mogli spotykać się w nim i wielbić Pana. Dlatego prosimy was o modlitwy, aby Pan prowadził całą budowe.

My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą ibudowlą.Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

1 Kor 3,9-11

 

Nabożeństwa 2021

Niestety nabożeństwa w Katowicach  dalej są odwołane. Będziemy na bieżąco informować jeśli zostaną wznowione.

Życzymy w nowym roku prowadzenia Bożego, wielu błogosławieństw i dedykujemy Wam werset z 2 Kor 5;17:

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

________________

ENG Flag: United Kingdom on Messenger 1.0: Unfortunately meetings at Katowice’s church are still cancelled. We will inform you as soon as they will be restarted.

We wish you all God’s guideance, plenty of his blessings and we would like to dedicate you 2 Cor 5,17: „Therefore if any man be in Christ, he is a new creation: old things are passed away; behold, all things are become new.”

Nabożeństwa w trakcie pandemii Coronavirusa / Services during pandemic

Informujemy, że do odwołania nabożeństwa będą się rozpoczynać o godzinie 10 i trwać przez półtorej godziny. Niezmiennie przy ulicy Sobieskiego 11. Pamiętajmy o przebywaniu na całym nabożeństwie w maseczkach i zachowaniu wszelkiej ostrożności.

 

ENG: We inform that during Coronavirus pandemic services will be starting at 10 a.m. and will last for 1,5 hour at Sobieskiego 11 street until further notice. Please come wearing mask and remember about other safety precautions.