Bułeczka zamieniła się w gorącą zupę

Jak wiecie od wielu lat katowicki zbór rozdaje bułeczki potrzebującym na ulicy Stawowej. W ostatnim zimowym okresie bułeczki zamieniły się w pyszną gorącą zupę, którą gotują nasze siostry Ela i Krysia. Stało się to małą zborową tradycją, że co środę o godzinie 14 jesteśmy na tej ulicy. Oprócz zupki rozdajemy też ciepłe ubrania. Potrzebujących jest niemało, jestesmy już rozpoznawalni, a nawet wyczekiwani.

Wracamy do wspólnych nabożeństw

Z radością chcemy zaprosić wszystkich zborowników na pierwsze nabożeństwo,
które odbędzie się już w tą sobotę 30 października o godzinie 9:30 przy ulicy Chopina 1 na pierwszym piętrze.

UWAGA
Domofon jest niesprawny !
Gdy dotrzecie na miejsce prosimy o telefon do starszego zboru: 504-757-976

,,Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.”
Psalm 150,1

Wracamy do wspólnych nabożeństw


Pożegnaliśmy siostrę Krysię

Z przykrością informujemy, że nasza siostra Krysia Bil zasnęła w Panu… Pogrzeb odbędzie się 17 kwietnia w sobotę o godzinie 9:00 na cmentarzu św. Jadwigi w Chorzowie przy ulicy Drzymały.

Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych.

Iz 26,19

Budynek zborowy

Bracia i siostry,

Od jakiegoś czasu trwają prace remontowe nad naszym nowym budynkiem zborowym. Mamy nadzieję, że już niedług będziemy mogli spotykać się w nim i wielbić Pana. Dlatego prosimy was o modlitwy, aby Pan prowadził całą budowe.

My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą ibudowlą.Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

1 Kor 3,9-11

 

Nabożeństwa 2021

Niestety nabożeństwa w Katowicach  dalej są odwołane. Będziemy na bieżąco informować jeśli zostaną wznowione.

Życzymy w nowym roku prowadzenia Bożego, wielu błogosławieństw i dedykujemy Wam werset z 2 Kor 5;17:

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

________________

ENG Flag: United Kingdom on Messenger 1.0: Unfortunately meetings at Katowice’s church are still cancelled. We will inform you as soon as they will be restarted.

We wish you all God’s guideance, plenty of his blessings and we would like to dedicate you 2 Cor 5,17: „Therefore if any man be in Christ, he is a new creation: old things are passed away; behold, all things are become new.”